Cách chơi bài Tấn – Trò chơi giải trí đầy tính chất trí tuệ

Cách chơi bài Tấn: Hướng dẫn ngắn gọn và chi tiết về trò chơi bài phổ biến này, từ cách đếm điểm đến những chiến thuật thành công. Tìm hiểu ngay để trở thành một cao thủ bài Tấn!

Hướng dẫn cách chơi bài Tấn cho người mới

Hướng dẫn cách chơi bài Tấn cho người mới

Bài Tấn là một trò chơi bài giải trí đầy tính chất trí tuệ, được chơi trên bộ tú 52 cây. Như các trò chơi bài khác như Tiến lên và Mậu Binh, Tấn thu hút sự yêu thích của mọi đối tượng và tầng lớp. Khi bạn học cách chơi bài Tấn và thử chơi, bạn sẽ phát hiện ra rằng nó rất thú vị.

Cách chơi bài Tấn cho người mới:
– Trò chơi tối thiểu là 2 người và được chơi theo chiều kim đồng hồ.
– Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau đó, số lá bài còn lại sẽ được úp xuống dưới sàn và rút một cây bất kỳ lên đặt ngửa xuống dưới các lá bài úp đó. Cây ngửa đó có số và chất gì thì số và chất đó sẽ làm “chủ” theo thứ tự từ 2 (thấp nhất) đến A (cao nhất). Ví dụ: Nếu cây “chủ” là 3 (rô), thì rô sẽ làm “chủ”, 2 (rô) sẽ là cây thấp nhất và A (rô) sẽ là cây cao nhất trong chất rô. Các cây này có thể bắt được các cây từ 2 đến A của chất còn lại.
– Người đi “tấn” có thể đánh bất kỳ lá bài nào trên tay, tốt nhất là đánh lá bé nhỏ trước và không phải là cây “chủ”. Lúc này, người bên phải người đi “tấn” sẽ đỡ với lá bài có cùng chất và giá trị cao hơn lá bài của người đi “tấn”. Ví dụ: Nếu người đi “tấn” đánh con 3 (cơ), thì người đỡ “tấn” sẽ đánh con 4 – A (Át) (cơ) hoặc đỡ bằng bất kỳ con chủ nào.
– Những người chơi còn lại sẽ tiến hành “tấn” cùng với người đi “tấn” với các lá có cùng giá trị đã được đi. Ví dụ: Nếu người đi “tấn” đánh con 4 (cơ), người đỡ “tấn” sẽ đánh con 6 (cơ), thì người tấn còn lại sẽ đánh con 4 hoặc 6 với bất kỳ chất nào. Nếu không có thì bỏ qua.
– Nếu người đỡ “tấn” đỡ được, thì người đỡ sẽ trở thành người đi “tấn” và toàn bộ số lá bài đã “tấn” rồi sẽ được bỏ đi. Còn nếu như người đỡ “tấn” mà không đỡ được, chịu thua thì người đỡ “tấn” sẽ phải lên hết các lá bài lên bài của mình. Người bên tay phải của người đỡ “tấn” sẽ mở vòng mới “tấn” người bên tay phải. Những người có lá bài trên tay không đủ 8 lá sẽ tiến hành rút lá đã úp ở dưới để đủ 8 theo thứ tự từ người đi “tấn” và vòng theo chiều kim đồng hồ.
– Trò chơi tiếp tục như vậy, cho tới khi người nào hết bài trước thì người đó là người chiến thắng.

Cách quy định trong chơi Tấn:
– Chơi Tấn cũng giống như các trò chơi khác như Lơ khơ, Tá lả, Tiến lên… trong việc sử dụng 52 lá bài và độ mạnh tăng theo thứ tự từ 2 đến A (Át).
– Lá bài đầu tiên được lật lên ngửa ở dưới chồng bài sẽ làm “chủ”. “Chủ” này quyết định bởi chất của quân bài được lật. Ví dụ: Nếu lá bài đầu tiên là con 6 (tép), thì chất tép sẽ làm “chủ” và con 2 (tép) sẽ là nhỏ nhất trong cây “chủ”, còn con A (Át) (tép) sẽ là át trưởng. Cây trưởng này có thể đỡ được mọi cây khác.
– Người chơi trong ván sẽ quyết định ai là người chia bài, có thể thay đổi khi chơi.
– Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau khi chia bài xong, rút lá ở nọc để quyết định “chủ” của ván. Cách để xác định lượt đánh đầu tiên là một người nào đó rút một lá bài từ các lá úp và ngửa lên. Giá trị của lá bài rút ra sẽ xác định số điểm tương ứng, ví dụ: A (Át) = 1 điểm, K = 13 điểm, Q = 12 điểm, J = 11 điểm. Sau đó, bạn hãy đếm. Người được đếm cuối cùng sẽ là người được đánh đầu tiên.
– Khác với các loại chơi bài tú khác như phỏm, Tiến lên… trong trò chơi Tấn thường xếp các lá bài riêng lẻ để “tấn” và để “đỡ”. Quân chủ được xếp riêng, còn quân bài khác để riêng tránh việc đánh nhầm.

Đây là một số cách chơi bài Tấn cho người mới. Khi bạn đã biết cách chơi và được luyện tập nhiều, bạn sẽ rút ra được các chiến thuật để giúp mình luôn là người chiến thắng trong các ván bài.

Cách chơi bài Tấn dễ hiểu cho người mới

Bài Tấn được chơi trên bộ tú 52 cây, đây là trò chơi giải trí đầy tính chất trí tuệ. Giống như chơi bài Tiến lên hay chơi bài Mậu Binh thì mọi đối tượng và tầng lớp đều yêu thích game này. Chắc chắn khi bạn học cách chơi bài Tấn và thử chơi, bạn sẽ thích chơi.

Cách chơi bài Tấn hay cho người mới:
– Chơi tối thiểu là 2 người và chơi theo ngược kim đồng hồ.
– Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau đó, số lá bài còn lại sẽ được úp xuống dưới sàn và rút một cây bất kỳ lên đặt ngửa xuống dưới các lá bài úp đó. Cây ngửa đó có chất gì thì chất đó sẽ làm chủ theo thứ tự 2 là thấp nhất và A (Át, Xì) là cao nhất.
– Người đi tấn đánh bất cứ bài nào ở trên tay, tốt nhất là đánh cây nhỏ trước và không phải là cây chủ. Lúc này, người bên phải người đi tấn sẽ đỡ với lá bài có cùng chất và giá trị cao hơn cây bài của người đi tấn.
– Những người chơi còn lại sẽ tiến hành tấn cùng với người đi tấn với những lá có cùng giá trị đã được đi. Ví dụ: người đi tấn đánh 4 (cơ), người đỡ tấn sẽ đánh 6 (cơ) thì người tấn còn lại sẽ đánh 4 hoặc 6 với bất cứ chất nào. Nếu không có thì bỏ qua.
– Nếu người đỡ tấn đỡ được thì người đỡ sẽ là người đi tấn và toàn bộ số lá bài đã tấn rồi sẽ bỏ đi. Còn nếu như người đỡ tấn mà không đỡ được, chịu thua thì người đỡ tấn sẽ phải lên hết các lá bài lên bài của mình. Người bên tay phải của người đỡ tấn sẽ mở vòng mới tấn cho người bên tay phải.
– Những người có lá bài trên tay không đủ 8 sẽ tiến hành bốc lá đã úp ở dưới để đủ 8 theo thứ tự người đi tấn và vòng theo ngược kim đồng hồ.
– Cứ như thế, cho tới khi người nào hết bài trước thì người đó thắng.

Cách quy định trong chơi Tấn

– Chơi tấn cũng giống như trò chơi bài lơ khơ khác như chơi bài tá lả phỏm, chơi bài Tiến lên, đều sử dụng 52 lá bài và độ mạnh sẽ tăng theo thứ tự 2 – A (Át).
– Lá bài đầu tiên được lật lên ngửa ở dưới chồng bài sẽ làm chủ. Chủ này quyết định bởi chất quân bài bốc. Ví dụ cây bài đầu tiên bốc là 6 (tép) thì chất tép sẽ làm chủ và 2 (tép) sẽ là nhỏ nhất trong cây chủ, còn A (Át) (tép) là át trưởng. Cây trưởng này có thể đỡ được mọi cây khác.
– Người chơi trong ván sẽ quyết định ai là người chia bài, thay đổi khi chơi.
– Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau khi chia bài xong, bốc lá ở nọc để có thể quyết định chủ của ván bài. Cách mà mọi người áp dụng để xác định được lượt đánh đầu tiên là một người nào đó bốc một lá bài trong bài úp và ngửa bài đó lên. Bài đó có giá trị là bao nhiêu thì tương ứng số đó, còn A (Át) là 1, K là 13, Q là 12, J là 11. Sau đó, bạn đếm. Người được đếm cuối sẽ là người được đánh đầu tiên.
– Khác với các loại chơi bài tú khác như cách chơi bài phỏm, Tiến lên…, xếp bài tấn thường xếp các lá bài riêng lẻ để tấn và để đỡ. Quân chủ được xếp riêng, còn quân bài khác để riêng tránh việc đánh nhầm.

Video hướng dẫn cách chơi bài Tấn:
Khi bạn đã biết cách chơi bài Tấn và được luyện tập chơi nhiều thì bạn sẽ rút ra được các chiến thuật chơi bài Tấn để giúp mình luôn là người chiến thắng trong các ván bài.

Cách chơi bài Tấn chi tiết và đơn giản

Cách chơi bài Tấn chi tiết và đơn giản

Bài Tấn là một trò chơi giải trí đầy tính chất trí tuệ, được chơi trên bộ túi 52 cây. Giống như các trò chơi bài khác như Tiến lên hay Mậu Binh, Tấn được yêu thích bởi mọi đối tượng và tầng lớp. Khi bạn học cách chơi bài Tấn và thử chơi, bạn sẽ thích nó.

Để chơi bài Tấn, bạn cần ít nhất 2 người và chơi theo chiều kim đồng hồ. Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau đó, số lá bài còn lại sẽ được úp xuống dưới sàn và rút một cây bất kỳ lên để đặt ngửa xuống dưới các lá bài úp đó. Cây ngửa đó có chất gì thì chất đó sẽ làm “chủ” theo thứ tự từ 2 là thấp nhất và A (Át, Xì) là cao nhất. Ví dụ: nếu cây “chủ” là 3 (rô), thì rô sẽ làm “chủ”, 2 (rô) sẽ là cây thấp nhất và A (rô) sẽ là cây cao nhất trong chất rô. Các cây này có thể bắt được từ 2 đến A của các chất khác.

Người đi “Tấn” sẽ đánh bất kỳ lá bài nào trên tay, tốt nhất là đánh cây nhỏ trước và không phải là cây “chủ”. Lúc này, người bên phải người đi “Tấn” sẽ đỡ với lá bài có cùng chất và giá trị cao hơn cây bài của người đi “Tấn”. Ví dụ: nếu người đi “Tấn” đánh con 3 (cơ), thì người đỡ “Tấn” sẽ đánh con 4 – A (Át) (cơ) hoặc đỡ bằng bất kỳ con “chủ” nào.

Những người chơi còn lại sẽ tiến hành “Tấn” cùng với người đi “Tấn” với các lá có cùng giá trị đã được đi. Ví dụ: nếu người đi “Tấn” đánh 4 (cơ), người đỡ “Tấn” sẽ đánh 6 (cơ), thì người còn lại sẽ đánh 4 hoặc 6 với bất kỳ chất nào. Nếu không có thì bỏ qua.

Nếu người đỡ “Tấn” đỡ được, thì người đỡ sẽ là người đi “Tấn” và toàn bộ số lá bài đã “Tấn” rồi sẽ bỏ đi. Còn nếu như người đỡ “Tấn” mà không đỡ được, chịu thua thì người đỡ “Tấn” sẽ phải lên hết các lá bài lên bài của mình. Người bên tay phải của người đỡ “Tấn” sẽ mở vòng mới để tiếp tục chơi.

Những người có lá bài trên tay không đủ 8 sẽ tiến hành bốc lá đã úp ở dưới để đủ 8 theo thứ tự từ người đi “Tấn” và vòng theo chiều kim đồng hồ.

Cứ như thế, cho tới khi người nào hết bài trước thì người đó sẽ thắng.

Cách quy định trong chơi Tấn

Trong trò chơi Tấn, cũng giống như các trò chơi khác như Lơ Khơ, Tiến lên,…sử dụng 52 lá bài và các quân bài có mức mạnh tăng theo thứ tự từ 2 – A (Át).

Lá bài đầu tiên được lật lên ngửa ở dưới chồng bài sẽ làm “chủ”. Chủ này quyết định bởi chất quân bài bốc. Ví dụ: nếu cây bài đầu tiên bốc là 6 (tép), thì chất tép sẽ làm “chủ” và 2 (tép) sẽ là lá nhỏ nhất trong chất “chủ”, còn A (Át) (tép) sẽ là át trưởng. Cây trưởng này có thể đỡ được mọi cây khác.

Người chơi trong ván sẽ quyết định ai là người chia bài, có thể thay đổi khi chơi.

Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau khi chia bài xong, bốc lá ở nọc để có thể quyết định “chủ” của ván bài. Cách mà mọi người áp dụng để xác định lượt đánh đầu tiên là một người nào đó bốc một lá bài trong các lá úp và ngửa lên. Giá trị của lá bài đó tương ứng với số điểm, ví dụ: A (Át) = 1, K = 13, Q = 12, J = 11. Sau đó, bạn hãy tiến hành việc đếm điểm. Người được tính điểm cuối cùng sẽ là người được phép đánh đầu tiên.

Khác với các loại chơi bài tú khác như Lơ Khơ, Tiến lên,…xếp bài Tấn thường xếp các lá bài riêng lẻ để “Tấn” và để “đỡ”. Quân chủ được xếp riêng, còn quân bài khác sẽ được để riêng để tránh việc đánh nhầm.

Đó là cách chơi bài Tấn chi tiết và đơn giản. Khi bạn đã biết cách chơi và được luyện tập nhiều, bạn sẽ rút ra được các chiến thuật chơi bài Tấn để giúp mình luôn là người chiến thắng trong các ván bài.

Cách chơi bài Tấn cho người mới học nhanh

Cách chơi bài Tấn cho người mới học nhanh

Bài Tấn là một trò chơi bài giải trí đầy tính chất trí tuệ, được chơi trên bộ tú 52 cây. Trò chơi này tương tự như các trò chơi bài Tiến lên và Mậu Binh, nên được yêu thích bởi mọi đối tượng và tầng lớp. Khi bạn học cách chơi bài Tấn và thử chơi, bạn sẽ thấy rất thú vị.

Để chơi bài Tấn, bạn cần ít nhất 2 người và chơi theo chiều kim đồng hồ. Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau đó, số lá bài còn lại sẽ được úp xuống dưới sàn và rút một cây bất kỳ lên để đặt ngửa xuống dưới các lá bài úp đó. Cây ngửa đó có chất gì thì chất đó sẽ làm “chủ” theo thứ tự từ 2 là thấp nhất và A (Át, Xì) là cao nhất. Ví dụ: Nếu cây “chủ” là 3 (rô), rô sẽ làm “chủ”, 2 (rô) sẽ là cây thấp nhất và A (rô) sẽ là cây cao nhất trong chất rô. Các cây này có thể bắt được từ 2 đến A của chất còn lại.

Người đi “tấn” có thể đánh bất kỳ lá bài nào trên tay, tốt nhất là đánh cây nhỏ trước và không phải là cây “chủ”. Lúc này, người bên phải người đi “tấn” sẽ đỡ với lá bài có cùng chất và giá trị cao hơn cây bài của người đi “tấn”. Ví dụ: Nếu người đi “tấn” đánh con 3 (cơ), người đỡ “tấn” sẽ đánh con 4 – A (Át) (cơ) hoặc đỡ bằng bất kỳ con “chủ” nào.

Những người chơi còn lại sẽ tiến hành “tấn” cùng với người đi “tấn” với những lá có cùng giá trị đã được đi. Ví dụ: Nếu người đi “tấn” đánh con 4 (cơ), người đỡ “tấn” sẽ đánh con 6 (cơ), thì người tấn còn lại sẽ đánh 4 hoặc 6 với bất kỳ chất nào. Nếu không có thì bỏ qua.

Nếu người đỡ “tấn” đỡ được, thì người đỡ sẽ trở thành người đi “tấn” và toàn bộ số lá bài đã “tấn” rồi sẽ bỏ đi. Còn nếu như người đỡ “tấn” mà không đỡ được, chịu thua thì người đỡ “tấn” sẽ phải lên hết các lá bài lên bài của mình. Người bên tay phải của người đỡ “tấn” sẽ mở vòng mới để tấn người bên tay phải. Những người có lá bài trên tay không đủ 8 sẽ tiến hành rút lá đã úp ở dưới để có đủ 8 theo thứ tự từ người đi “tấn” và vòng theo chiều kim đồng hồ.

Cứ như vậy, cho tới khi người nào hết bài trước thì người đó sẽ thắng trong trò chơi.

Cách quy định trong chơi Tấn

Trong trò chơi Tấn, cũng giống như các trò chơi khác như Lơ khơ, Tá lả, Tiến lên…, sử dụng 52 lá bài và các lá bài có mức mạnh tăng theo thứ tự từ 2 – A (Át).

Lá bài đầu tiên được lật lên ngửa ở dưới chồng bài sẽ làm “chủ”. Chủ này quyết định bởi chất của quân bài lật. Ví dụ: Nếu cây bài đầu tiên lật là 6 (tép), thì chất tép sẽ làm “chủ” và 2 (tép) sẽ là lá nhỏ nhất trong chất “chủ”, còn A (Át) (tép) sẽ là át trưởng. Cây trưởng này có thể đỡ được mọi cây khác.

Người chơi trong ván sẽ quyết định ai là người chia bài, có thể thay đổi khi chơi. Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau khi chia bài xong, rút lá từ nọc để có thể quyết định “chủ” của ván bài. Cách mà mọi người áp dụng để xác định được lượt đánh đầu tiên là một người nào đó rút một lá bài từ các lá úp và ngửa lá bài đó lên. Giá trị của lá bài tương ứng số điểm, ví dụ: A (Át) = 1, K = 13, Q = 12, J = 11. Sau đó, bạn hãy tiến hành việc đếm. Người được đếm cuối cùng sẽ là người được đánh đầu tiên.

Khác với các loại chơi bài tú khác như Lơ khơ, Tiến lên…, xếp bài Tấn thường xếp các lá bài riêng lẻ để “tấn” và để “đỡ”. Quân chủ được xếp riêng, còn quân bài khác để riêng tránh việc đánh nhầm.

Video hướng dẫn cách chơi bài Tấn

Khi bạn đã biết cách chơi bài Tấn và đã được luyện tập chơi nhiều, bạn sẽ rút ra được các chiến thuật chơi bài Tấn để giúp mình luôn là người chiến thắng trong các ván bài.

Hướng dẫn cách chơi bài Tấn từ A đến Z

Bài Tấn là một trò chơi giải trí được chơi trên bộ túi 52 cây. Đây là một trò chơi đầy tính chất trí tuệ và được nhiều người yêu thích, giống như cách chơi bài Tiến lên hay Mậu Binh. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chơi bài Tấn cho người mới:

1. Số người chơi: Tối thiểu là 2 người và chơi theo chiều kim đồng hồ.

2. Phân phát bài: Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau đó, số lá bài còn lại sẽ được úp xuống dưới sàn và rút một cây bất kỳ lên để đặt ngửa xuống dưới các lá bài úp đó. Cây này sẽ quyết định loại quân bài của ván đấu, với thứ tự từ 2 (thấp nhất) đến A (cao nhất).

3. Đánh quân bài: Người đi tấn có thể đánh bất kỳ lá bài nào trong tay, tốt nhất là nên đánh lá bé trước và không phải là cây chủ. Người bên phải người đi tấn sẽ đánh lá bài có cùng loại và giá trị cao hơn cây bài của người đi tấn.

4. Tiếp tục đánh: Những người chơi còn lại sẽ tiến hành đánh tấn cùng với người đi tấn, với những lá bài có cùng giá trị đã được đi trước đó. Nếu không có lá bài phù hợp, thì người đó sẽ bỏ lượt.

5. Kết thúc ván chơi: Nếu người đỡ tấn đỡ được, thì người đỡ sẽ là người đi tiếp và toàn bộ số lá bài đã tấn rồi sẽ được bỏ đi. Còn nếu không đỡ được, thì người đỡ sẽ chịu thua và lên hết các lá bài lên bài của mình. Người bên tay phải của người đỡ sẽ mở vòng mới và tiếp tục ván chơi.

6. Kết thúc trò chơi: Tiếp tục chơi cho đến khi một trong số những người chơi hết bài, người này sẽ là người chiến thắng.

Đây là những quy tắc cơ bản để chơi bài Tấn từ A-Z. Khi bạn đã nắm vững cách chơi, hãy thử áp dụng các chiến thuật khác nhau để trở thành người chiến thắng trong các ván đấu. Chúc bạn có những giây phút thú vị khi chơi bài Tấn!

Nguồn: https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-choi-bai-tan-59765n.aspx

Cách chơi bài Tấn dễ dàng và thú vị

Bài Tấn là một trò chơi giải trí đầy tính chất trí tuệ, được chơi trên bộ tú 52 cây. Giống như các trò chơi bài Tiến lên hay Mậu Binh, Tấn thu hút được sự yêu thích của mọi đối tượng và tầng lớp. Khi bạn học cách chơi bài Tấn và thử chơi, bạn sẽ khám phá ra rằng đây là một trò chơi thú vị.

– Trò chơi Tấn yêu cầu ít nhất 2 người và được chơi theo chiều kim đồng hồ.
– Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau đó, số lá bài còn lại sẽ được úp xuống dưới sàn và rút một cây bất kỳ lên để đặt ngửa xuống dưới các lá bài úp đó. Cây ngửa này có “chất” gì thì “chất” đó sẽ làm “chủ” theo thứ tự từ 2 là thấp nhất và A (Át, Xì) là cao nhất. Ví dụ: nếu cây chủ là 3 (rô) thì rô sẽ làm “chủ”, 2 (rô) sẽ là cây thấp nhất và A (rô) là cây cao nhất trong chất rô. Các cây này có thể bắt được từ 2 đến A của các chất khác.
– Người đi tấn có thể đánh bất kỳ lá bài nào ở trên tay, tốt nhất là đánh cây nhỏ trước và không phải là cây chủ. Lúc này, người bên phải người đi tấn sẽ đỡ với lá bài có cùng chất và giá trị cao hơn cây bài của người đi tấn. Ví dụ: nếu người đi tấn đánh con 3 (cơ) thì người đỡ tấn sẽ đánh con 4 – A (Át) (cơ) hoặc đỡ bằng bất kỳ con chủ nào.
– Những người chơi còn lại sẽ tiến hành tấn cùng với người đi tấn với các lá có cùng giá trị đã được đi. Ví dụ: nếu người đi tấn đánh 4 (cơ), người đỡ tấn sẽ đánh 6 (cơ) thì người còn lại sẽ đánh 4 hoặc 6 với bất kỳ chất nào. Nếu không có thì bỏ qua.
– Nếu người đỡ tấn đỡ được thì người đỡ sẽ là người đi tấn và toàn bộ số lá bài đã tấn rồi sẽ bỏ đi. Còn nếu như người đỡ tấn mà không đỡ được, chịu thua thì người đỡ tấn sẽ phải lên hết các lá bài lên bài của mình. Người bên tay phải của người đỡ tấn sẽ mở vòng mới tấn với người bên tay phải.
– Những người có lá bài trên tay không đủ 8 sẽ tiến hành bốc lá đã úp ở dưới để đủ 8 theo thứ tự từ người đi tấn và vòng theo chiều kim đồng hồ.
– Trò chơi tiếp tục cho đến khi người nào hết bài trước thì người đó thắng.

Cách quy định trong chơi Tấn:

– Chơi Tấn cũng giống như các trò chơi khác như Lơ khơ, Tá lả, Tiến lên… cần sử dụng 52 lá bài và các quân bài có độ mạnh theo thứ tự từ 2 – A (Át).
– Lá bài đầu tiên được lật lên từ dưới chồng bài sẽ làm “chủ”. Chủ này quyết định bởi chất của quân bài đó. Ví dụ: nếu lá bài đầu tiên là 6 (tép) thì chất tép sẽ làm “chủ” và 2 (tép) sẽ là lá nhỏ nhất trong chủ, còn A (Át) (tép) là át trưởng. Cây trưởng này có thể đỡ được mọi cây khác.
– Người chơi trong ván sẽ quyết định ai là người chia bài và có thể thay đổi khi chơi.
– Mỗi người sẽ được chia 8 lá bài. Sau khi chia xong, bốc lá từ nọc để xác định chủ của ván bài. Cách xác định lượt đánh đầu tiên là một người nào đó bốc một lá bài từ các lá úp và ngửa lên. Giá trị của lá bài sẽ xác định số lượt, ví dụ: A (Át) = 1, K = 13, Q = 12, J = 11. Sau đó, bạn hãy tiến hành việc đếm số lượt. Người được đếm cuối cùng sẽ là người được phép đi trước.
– Khác với các loại trò chơi tú khác như phỏm, Tiến lên… việc xếp bài trong Tấn thường sẽ xếp các lá bài riêng lẻ để tấn và để đỡ. Quân chủ được xếp riêng, còn quân bài khác được để riêng để tránh việc đánh nhầm.

Đây là cách chơi bài Tấn dễ dàng và thú vị mà bạn có thể tham khảo. Chúc bạn có những giờ phút vui vẻ khi chơi trò chơi này!

Tóm lại, chơi bài Tấn là một trò chơi thú vị và phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Để thành công, người chơi cần hiểu rõ luật chơi và có chiến thuật phù hợp. Hãy tham gia và tận hưởng niềm vui cùng bài Tấn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tắt Quảng Cáo [X]
sao789 i9bet